Komondor, Könnyű-páncélvédettségű bázisjármű

AVBF Komondor, ABV felderítő jármű

"Korábban gyakran lehetett hallani: majd a NATO megvéd minket. Ezzel szemben a NATO-t megalapozó Washingtoni szerződés alap gondolata, hogy mindenki elsősorban saját védelméről gondoskodik, és ezzel járul hozzá a közös védelemhez. … A Honvédség hadrafoghatóságának jelenlegi színvonala – nézzék el nekem az egyenes beszédet – éppúgy sérti az Alkotmányt, mint a Washingtoni szerződést. A nemzeti együttműködés rendszerében a magyar érdek áll az első helyen, ezért a szövetségesinkkel is szigorúan nemzeti érdekeink mentén kell együttműködnünk, természetesen betartva a kölcsönös kötelezettségeket. … Nem pusztán katonai, legalább annyira gazdasági érdeke Magyarországnak, hogy nekilássunk teljesen szétesett hadiiparunk újjáépítésének is. Alkalmassá kell tenni a magyar vállalkozásokat arra, hogy minőségi beszállítói lehessenek a Honvédségnek. Minden egyes bakancs vagy bármilyen önök által használt tárgy, amit külföldről rendelünk meg külföldön teremt munkahelyeket. Ahogy a németek mondják: a német katona a gombjáig német gyártmány. Ezt szeretném látni Magyarországon is. Ezeket látom ma a Magyar Honvédség megújítása terén az előttünk álló időszak fontos feladatainak, annak érdekében, hogy a magyar haderő erős haderő legyen, de egyben több, mint haderő, a törvényes rend és biztonság nemzeti ügyének egyik magyarok által tisztelt bástyája."

 
Orbán Viktor – Miniszterelnök
2010. június 09.
A parlament kupolaterme – Honvédség éves értékelő és feladatszabó állománygyűlése
 
 
Tartalomjegyzék
 
Korábban megjelent sajtóközlemények
Mi a fejlesztés célja?
Mire alkalmas egy ilyen jármű?
Van-e valós piaci lehetőség, kik a lehetséges vevők?
Szüksége van-e Magyarországnak ilyen járműre?
Van-e értelme Magyarországon egy ilyen járművet gyártani, fejleszteni?
Szükséges-e magyar gyártású könnyűpáncélzatú eszköz?
Képes-e az ország védelmi ipara ehhez hasonló méretű komplex termékek előállítására?
Ki fejleszti ezt a járművet?
Kik ezek a cégek (Gamma Műszaki Zrt. és Respirátor Zrt.)?
Miért indult a fejlesztés, honnan jött az ötlet?
Kik vesznek még részt a jármű fejlesztésében?
 

KOMONDOR könnyű-páncélvédettségű többcélú harcjármű család bázisjárművének fejlesztése

Ahogy az előzményekből már ismert, a Respirátor Zrt és a Gamma Zrt könnyű-páncélvédettségű harcjármű család fejlesztésébe kezdett.

A fejlesztés célja- egy könnyű-páncélvédettségű többcélú harcjármű család bázisjárművének elkészítése, mely - kialakításából adódóan - alkalmas/alkalmassá tehető mind a könnyű-lövész, mind a fegyvernemi feladatokban való alkalmazásra. Ezzel egy olyan harcjármű család alapjai teremtődhetnek meg, amely az elkövetkezendő 20-30 évben a magyar védelmi ipar – s felhasználóként akár a Magyar Honvédség - egyik meghatározó technikai eszközévé is válhat. Jelenleg a bázisjármű prototípusának gyártása folyik, s vele párhuzamosan a Gamma Zrt már fejleszti - több hazai együttműködővel közösen - a járműcsalád első fegyvernemi (ABV) típusváltozatát.

A harcjármű tervezése és gyártása (már a prototípus-kialakítás szintjén is) kihatással van más – elsősorban a védelmi iparban tevékenykedő - cégekre és további kapcsolódó iparágak szereplőire is.

A Gamma Zrt és a Respirátor Zrt. elkötelezettek az iránt, hogy már a fejlesztés végrehajtása során a magyar gyártó- és szolgáltató ipar szereplőit - kiemelten a magyar védelmi ipar gyártóit - összefogja és bevonja a projektbe, a hazai hozzáadott érték lehető legmagasabb részarányának elérése érdekében.
Meggyőződésünk, hogy az ehhez hasonló termékek megjelenése a magyar védelmiipar új fejezetét nyithatja – közel negyven év után ismét hazai harcjármű tervezés folyik és gyártás folyhat, meghatározó alapeszközt biztosítva más hazai eszközgyártóknak is, termékeik integrálására, promótálására – "mutatható" magyar termékcsoport jöhet létre, mely hazai referencia birtokában külföldi piacokra is vihető.

Keressük azokat a magyar fejlesztésű termékeket, amelyek egy ilyen jármű családon megjelenhetnek, akár annak részeként, kiegészítő berendezésként, vagy málhafelszerelésként. Keresünk új, innovatív eszközöket és olyanokat is, ahol az elsődleges cél az import kiváltása, a hazai munkahelyek megtartása.

 
 

Korábban megjelent sajtóközlemények:

ABV felderítő jármű fejlesztése
Hazai gyártású páncélozott ABV felderítő jármű fejlesztése

 
 
Mi a fejlesztés célja?
 

A fejlesztés célja - egy könnyű-páncélvédettségű többcélú harcjármű család bázisjárművének elkészítése, mely - kialakításából adódóan - alkalmas/alkalmassá tehető mind a könnyű-lövész, mind a fegyvernemi feladatokban való alkalmazásra. Egy harcjármű család alapjainak megteremtése, mely az elkövetkezendő 20-30 évben a Magyar Honvédelem és védelmi ipar meghatározó technikai eszközévé válhat

 

Mire alkalmas egy ilyen jármű?

 
Olyan könnyű – páncélvédettségű többcélú jármű/harcjármű, amely kellő védettséggel, tűzerővel, mozgékonysággal, túlélőképességgel rendelkezik, és kialakításából eredően alkalmas, illetve alkalmassá tehető fegyvernemi-, szakági, stb. feladatok végrehajtására, így képes lehet megfelelni a NATO alkalmazási elveinek és a magyar igényeknek is. Egyaránt alkalmazható válságreagáló és háborús (országvédelemmel és NATO felajánlásokkal összefüggő) feladatok végrehajtása során is.
 

Van-e valós piaci lehetőség, kik a lehetséges vevők?

 

Bár a legtöbb európai - járműiparral rendelkező - ország elkészítette/készíti a korszerű hadviselési formákhoz igazodó, könnyű-páncélvédettségű járművét/járműcsaládját (ezáltal fejlesztve/továbbfejlesztve/fenntartva saját nemzeti iparát), de a világban rengeteg olyan ország található, amely potencionális vevőként jelenik meg.

Iparági tapasztalatok alapján az önálló piaci megjelenésben nagyobb lehetőségek adódnak, ha olyan piacokra koncentrálunk, ahol az országunk iparának már van referenciája, továbbá - a védelemre jelentős forrásokat áldozó - feltörekvő országgal tudunk kölcsönös előnyök mellett együttműködni (nem NATO-tagállamok, India, Öböl-menti és dél-kelet ázsiai országok, Latin-Amerika, Afrika, stb). Elmondható, hogy Magyarországon kívül azon országok fegyveres erői/testületei képezhetik az elsődleges piacot, melyek nem rendelkeznek jelentős ipari potenciállal, érdekük a függetlenség az ellátási biztonságuk érdekében és az egyedi igényeikre reagálni akaró és képes rugalmas gyártókat preferálják.

 

Szüksége van-e Magyarországnak ilyen járműre?

 

Megítélésünk szerint a Magyar Honvédségnek nemzeti védelmi és szövetségesi feladatai ellátásához szüksége van/lesz/lehet a korszerű hadviselés formáihoz illeszkedő páncélozott eszközökre, amelyek a kialakításuk és védettségük folytán egyaránt alkalmasak a jelenleg rendszerben lévő páncélozott eszközökkel való együttműködésre vagy - néhány speciális alkalmazásnál - azok kiváltására, a biztosított képesség kiegészítésére, esetleg egyenértékű helyettesítésére.

Mindenképpen szükséges ugyanakkor kihangsúlyozni, hogy a fejlesztés alatt lévő jármű nem páncélozott szállító harcjármű. Más a feladata, a kialakítása és a szerepe: az MRAP kategóriában kínál hazai alternatívát.

 

Van-e értelme Magyarországon egy ilyen járművet gyártani, fejleszteni? Miért nem jó, ha továbbra is külföldről vásárolunk, mint eddig?

 
Természetesen számos lehetőség van a külföldi gyártású, relációjú eszközök beszerzésére elmondható, hogy egy magyar tervezésű és gyártású könnyű-páncélvédettségű eszköz esetén a(z):
 
 
 • hozzáadott hazai szellemi és fizikai értékkel bír;
 • magyar beszállítói kör alakulhat ki;
 • új munkahelyek teremtődnek;
 • magasabb technológiai szintet teremt;
 • segíti a magyar (had)mérnöki szellemi potenciál kihasználását;
 • Magyar (had)mérnökök szakmai fejlődésének bázisává válik;
 • béke és veszélyeztetettségi/háborús időszakban növeli a „mozgósítható” a gyártói kapacitást a Magyar Honvédség érdekében, a Magyar Állam védelmi feladata ellátására;
 • hazai tervezés és gyártás okán rugalmasan teljesíthetők a magyar szakmai igények akár kis sorozat (vagy egyedi darab) esetén is.
 

Míg a külföldi gyártású, relációjú eszközök beszerzésekor:

 
 • nem kifejezetten a nemzeti ipar fejlesztése irányába mutat.
 • várhatóan szinte semmilyen hazai szellemi és fizikai hozzáadott értékkel nem fog rendelkezni.
 • nagyon erős információvédelem övezi, amely szinte teljesen lehetetlenné teszi az egyedi magyar igényeket kielégítő módosítások végrehajtását és nehezíti, lassítja, adott esetben ellehetetleníti a javítást, karbantartást;
 • hátrányos a logisztikai rendszerbe való integrálásuk, mivel nem biztosított, hogy a gyártási folyamat teremtse meg egyúttal a technikai kiszolgálási jártasságot is.
 • a javítóanyag jelentős része – utánpótláskor - csak a magyar igényekre lenne szállítva, ami költségnövelő tényező;
 • béke és veszélyeztetettségi/háborús időszakban a gyártói kapacitás nem „mozgósítható” a Magyar Állam, a Magyar Honvédség érdekében.
 

Szükséges-e magyar gyártású könnyűpáncélzatú eszköz?

 
 
 • A nemzeti védelmi feladatok ellátását illetően a nemzetközi példa azt mutatja követendő irányként, hogy valamennyi nemzet igyekszik elsődlegesen a saját iparára támaszkodni a szövetségesi kötelezettségek keretein belül.
 • A Védelmi kiadások további jelentős részét a magyar gyártó és szolgáltató iparban lehetne elkölteni, melynek eredményeként azok gyakorlatilag a magyar államkasszába kerülnének vissza. (Kissé sarkosan fogalmazva: „Minden,  a magyar piacon,  a honvédelem érdekében elköltött pénz – amellett, hogy növeli a költségvetési bevételeket - a magyar állam védelmi kiadásait csökkenti!”)
 • A jelenleg megvalósult, import beszerzések nem kifejezetten ösztönözték a nemzeti ipar fejlődését/fejlesztését.
 • A magyar ipar/hadiipar ma még rendelkezik azzal a potenciállal, amely egy - a magyar védelmi feladatok ellátását szolgáló - jármű/járműcsalád fejlesztéséhez és gyártásához, hosszú távú üzemben tartásához, majd későbbi korszerűsítéséhez szükséges.
 

A haditechnikai termékek gyártása az, amely a nehéz körülmények között is munkahelyeket tartott fenn (például az USA, Németország Lengyelország és több más ország is a jelenlegi gazdasági válság kezdetekor jelentős hadiipari programokat indítottak el ennek érdekében) és megőrizte alapvető működőképességét, amelyre a helyzet normalizálódását követően alapozni lehet. A belső piac politikai döntés alapján történő átrendezésével (külföldi termékek hazaival való kiváltása - ahol lehetséges), külön források beemelési igénye nélkül is látványos fejlesztést (fejlődést) tesz lehetővé, amelynek eredményeként további munkahelyek és adóbevételek keletkezhetnek.

 
Nemzetgazdasági léptékű kihatások
 
 • Magyar fejlesztés – a hazai (had)mérnöki szaktudás célirányos koncentrálásának, fenntartásának záloga. – Előny a felhasználónak a jövőbeni módosítási, továbbfejlesztési igények megjelenésekor;
 • Magyar termék – a hazai alkalmazói igényekre szabottan valósulhat meg (a várható mennyiségeket is figyelembe véve);
 • Magyar munkahely - megtartást és bővítést eredményez (saját, együttműködő és beszállítói oldalon is);
 • Magyar munkaerő – a tudását igényli, a továbbképzését generálja;
 • Magyar adóbevételek – munkaadói és munkavállalói oldalon egyaránt hazai visszaforgást eredményez;
 • A Magyar Védelmi Ipar új fejezetét nyithatja
 

– ismét hazai harcjármű gyártás folyhat, meghatározó alapeszközt biztosítva más hazai eszközgyártóknak is, termékeik integrálására, promótálására
– „mutatható” Magyar termék, mely hazai referencia birtokában külföldi piacokra is vihető.

 

Képes-e az ország védelmi ipara ehhez hasonló méretű  komplex termékek előállítására?

 

Ez alapvetően politika szándék és pénz kérdése. A nemzetközi gyakorlat - a nemzeti védelmi feladatok ellátását illetően - azt mutatja, hogy valamennyi járműiparral rendelkező ország elkészítette/készíti a korszerű hadviselési formákhoz igazodó könnyű-páncélvédettségű járművét/járműcsaládját, ezáltal fejlesztve/továbbfejlesztve/fenntartva saját nemzeti iparát.
A rendszerváltás utáni Magyarországon, a külső és belső piacvesztés a hadiiparban funkcionális és strukturális válságot idézett elő. Ez a tulajdonviszonyok átrendeződésével és jelentős kapacitásvesztéssel/megszűnéssel járt. A privatizációt követően kialakult struktúra kedvezőtlen, mivel túlnyomórészt tőkeszegény kis- és középvállalatok képezik a védelmi ipar gerincét, s jelentős tőkebefektetés nem történt. Komoly leépülést szenvedett el az ágazathoz szűkebb és tágabb értelemben kapcsolódó kutatás-fejlesztési háttér is.
Történelmi okok miatt sem repülőgépgyártás, sem komplex fegyverzeti rendszerek (bár voltak ilyen irányú próbálkozások) gyártása nem honosodhatott meg Magyarországon. Ezért a - struktúráját tekintve - hagyományos védelmi ipar a –jelentős - a hazai ipar képességét fejlesztő - programok hiányában a korábban rendszerbe állított hadfelszerelési eszközök kiszolgálására és karbantartására fókuszált. Emellett - többek között - a védelmi elektronika, radartechnológia terén is sikerült exportképes termékekkel és szolgáltatásokkal a fejlődő világban - ma is használható - referenciákat teremteni.

Ahogy a KOMONDOR példája is mutatja (megismételve korábbi kérdésre adott választ) -, a magyar ipar/hadiipar rendelkezik még potenciállal egy - a magyar védelmi feladatok ellátására alkalmas - jármű/járműcsalád kifejlesztésére, gyártására és teljes életciklusra szóló logisztikai biztosítására, majd későbbi korszerűsítésére. Magyarországon megtalálható még és mobilizálható mind a mérnöki tudás, mind a gyártókapacitás.

 

Ki fejleszti ezt a járművet?

 

A könnyű-páncélvédettségű többcélú harcjármű család bázisjárművet a Respirátor Zrt fejleszti.
A járműcsalád első (ABV) típusváltozatát a Gamma Zrt fejleszti KMOP támogatás segítségével.

Mindkét cég elkötelezett az iránt, hogy a fejlesztés végrehajtása során a magyar gyártó- és szolgáltató ipar szereplőit - kiemelten a magyar védelmi ipar gyártóit - összefogja és bevonja a projektbe, a hazai hozzáadott érték lehető legmagasabb részarányának elérése érdekében. 

 

A Gamma Zrt pályázatot nyújtott be a NFÜ-nél "Terepjáró, moduláris ballisztikai védelemmel ellátott ABV-felderítő jármű fejlesztése" megnevezéssel, melyhez alapjárműként a Respirátor Zrt. által fejlesztendő RDO-3221 Komondor nevű könnyű-páncélvédettségű harcjárművet kívánta felhasználni. A fejlesztés során létrejövő prototípus eszköz - a Gamma Zrt hagyományos tevékenységi köréhez illeszkedve – egy ABV felderítő harcjármű, mely alkalmas többek között a korszerű ABV felderítés eszközeinek befogadására, a kezelőszemélyzet szennyező anyagok hatásával szembeni védelmére, szakfeladatainak a jármű elhagyása nélküli végrehajtására.

Bár az eredeti terv szerint csak a pályázat kedvező elbírálását követően akarták megkezdeni a fizikai megvalósítást, de a Miniszterelnök Úr idézett beszédét követően a cégvezetés úgy döntött, hogy nem vár a pályázat elbírálásáig. Ha a politikai vezetésnek tényleg célja a Magyar Védelmi Ipar talpra állítása, ehhez megfelelő hazai termékek is kellenek. A szándék nem elegendő, ha nincs mit megvásárolni. Így 2010 júniusában mind¬két gazdasági társaság haladéktalanul megkezdte a pályázatban szerepeltetett jármű konkrét fejlesztését és/illetve gyártását.

A támogatás megítélését követően, 2010. november hónapban a "Terepjáró, moduláris ballisztikai védelemmel ellátott ABV felderítő jármű fejlesztése" (KMOP-1.1.4-09-2010-0092) támogatási szerződés aláírásra került az NFÜ (Támogató) ill. a képviseletében eljáró MAG Zrt (Közreműködő Szervezet) és a Gamma Zrt között. A könnyű-páncélvédettségű harcjárműre, valamint annak lehetséges változataira (bázisjármű kialakítások) a Respirátor Zrt. mintaoltalmi bejegyzést kezdeményezett.

Ebben a fázisban a Gamma és a Respirátor Zrt-k vezetésével már több mint 16 hazai cég dolgozott a projekt sikerességéért…

 

Kik ezek a cégek (Gamma Műszaki Zrt. és Respirátor Zrt.):

 
Szélesebb körben az 1920–ban alapított Gamma Műszaki Zrt. mint sugárzásmérő rendszereket gyártó cég ismert, a Respirátor Zrt. nevéhez pedig az egyéni védőfelszerelések, s azon belül is főként a légzésvédelmi eszközök kapcsolódnak. (bővebben lásd: www.gammatech.hu, www.respirator.hu)
 
A két cég évtizedek óta meghatározó szerepet játszik a Magyar Honvédség (és további állami felhasználók) ABV védelmi képességeinek biztosításában, részterületei eszközrendszerekkel való ellátásában a(z):
 
 • vegyi-, és sugárfelderítés, detektálás és azonosítás,
 • egyéni védelem, 
 • kollektív védelem,
 • ABV mentesítés terén.
A Respirátor Zrt tulajdonosváltását követően a Gamma Zrt telephelyet váltott, és a két cég stratégiai együttműködésben tevékenykedik tovább, a meglévő mérnökállomány további szakterületekről érkezőkkel erősödött.
 

Többek között ennek eredményeképpen hagyományos tevékenységeik továbbiakkal bővültek:

 
 • Kollektív védelmi rendszerek szűrői (pl. harcjármű, harckocsi, óvóhely, kórház, védett vezetési pont);
 • Fegyverzeti anyagok/alkatrészek;
 • Speciális gépek, berendezések;
 • Közúti járművek;
 • Katonai harcjárművek,
fejlesztése, gyártása, valamint a felsoroltak kereskedelme.
 
Járművekkel kapcsolatos tevékenységek:
 
 • Kis tömegű, alacsony teherbírású utánfutók tervezése és/vagy gyártása polgári, katonai és katasztrófavédelmi célokra;
 • Járművön vagy pótkocsin szállítható speciális rendeltetésű konténeres rendszerek tervezése és/vagy gyártása polgári, katonai és katasztrófavédelmi célokra;
 • Közreműködés közúti és terepjáró járművek gyártásában;
 • Speciális rendeltetésű gépészeti berendezések tervezése/gyártása és/vagy közreműködés ilyen tevékenységben;
 • Harcjárművek tervezése/gyártása és/vagy közreműködés ilyen tevékenységben.
 
Miért indult a fejlesztés, honnan jött az ötlet?
 

A Magyar Honvédség vegyivédelmi és nukleáris mérőeszközökkel való ellátása egyike azon szakterületeknek, amelyeket sikerült hazai fejlesztéssel és gyártással megvalósítani a Gamma Műszaki és a Respirátor Zrt-k, és a HM Haditechnikai Intézet több évtizedes együttműködésének eredményeképpen. 1970-től a Gamma Műszaki Zrt. saját fejlesztésű sugárzásmérő műszereinek széles skálája került gyártásra és rendszeresítésre a Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium és a VPOP speciális igényei szerint. Ezekkel egyidejűleg a vegyivédelem további igényeinek megfelelően újabb eszközökkel bővült a cégek gyártmányválasztéka, így kerültek kifejlesztésre és gyártásra olyan termékek, mint a meteorológiai állomás és a különböző vegyijelző és környezet-monitoring berendezések.

Ennek eredményeképpen a cég - Megrendelői folyamatosan szűkös keretei ellenére is - folyamatosan fejlődött, termékeit külföldön is eredményesen tudta értékesíteni. 2001-ben kezdődött a VS-BRDM járművek korszerűsítésére a HM ArmCom Zrt. fővállalkozásában, amelyhez a Gamma Zrt. nemzetközi viszonylatban is korszerű, integrált ABV-felderítő rendszert fejlesztett. A következő fázisban, a HM Currus Zrt. alvállalkozójaként, 2007-ben ezt a rendszert a BTR-80 bázisán (mint BTR-80 VSF) fejlesztettük tovább.
Ezt követően folyamatosan érkeztek a megkeresések külföldről komplex ABV-felderítő jármű szállítására, ahol azzal kellett szembesülnünk, hogy ha nincs saját (hazai) gyártású járművünk, nem tudunk versenyképes ajánlatot tenni.
Ez a magyar védelmi ipar egy nagyon lényeges problémájára mutatott rá, ha nincs hordozó eszköz, akkor a járműre ráépíthető rendszerek értékesítésének minimális az esélye. Új utat kerestünk, megpróbáltunk külföldön olyan partnereket találni, akiknek van járműve, viszont az adott országban nincs a Gamma Zrt-hez hasonló gyártó, így lenne esély az együttműködésre, technológiai transzferre. Bár realizált eredményre nem vezetett, de sok ország járműgyártását ismerhettük meg (belülről), rácsodálkozva, hogy milyen kis országok is képesek ezt önállóan megvalósítani.
Itthon sajnos - különböző okokból - senki sem akart ilyen járművet fejleszteni. 2007-ben - a Respirátor megvásárlását követően - új technológiák és együttműködő partnerek jelentek meg elérhető közelségben, így sorozatos fejlesztésekbe kezdtünk a járműgyártáshoz kapcsolódó területeken is. A tradicionális termékköreink hazai rendeléseinek folyamatos visszaesései miatt újabb - magyar gyártók által le nem fedett - lehetőségeket kellett keresni a stabil működés fenntartása érdekében, hogy meg tudjuk tartani meglévő gyártó és fejlesztő kapacitásainkat.
Innen már csak egy lépés volt, hogy a sokszor bizonyított fejlesztő gárdánkra alapozva - kiegészítve az új szakterülethez szükséges szakemberekkel - 2010-ben elindítsuk az első független, nagy járműprojektünket.
Célunk volt az is, hogy példát mutassunk a hazai védelmi ipar szereplőinek, lehet itthon is eredményeket elérni, hosszú távú gondolkodással, de ehhez áldozni kell, nem csak pénzt, de sok munkát és energiát, valamint többet szükséges vállalni is. Ehhez az iparágban együttműködésre és bizalomra van szükség, hiszen nem egymással kell konkurálnunk, hanem a külső versenytársainkkal.

Sokan nem értik, hogy egy "szűrőbetét-gyártó" cég hogyan lehet képes egy ilyen mértékű projekt végrehajtására. Ha valaki végigkísérte a két cég elmúlt 12 évét, ez a kérdés fel sem merül benne!

 

Kik vesznek még részt a jármű fejlesztésében?

 

A Respirátor Zrt. és a Gamma Zrt elkötelezett a magyar védelmi ipar iránt, s már a fejlesztési fázisban erőfeszítéseket tett/tesz a lehetőség szerint legmagasabb hazai hozzáadott érték elérésére, annak érdekében, hogy a magyar védelmi ipar exportképes, a nemzetközi piacokon is érdeklődésre számot tartó termékkel rendelkezhessen.

Az RDO-3221 KOMONDOR harcjármű tervezése és gyártása (már a prototípus-kialakítás szintjén is) kihatással van más – szintén a védelmi iparban tevékenykedő - cégekre és további kapcsolódó iparágak szereplőire is. A jármű fejlesztésében több Magyar védelmi ipari cég vesz részt, természetesen a Magyarországon el nem érhető technológiáknál külföldi partnerekkel is együttműködünk. Már a prototípus kialakítása szintjén kimutatható, hogy a hazai tervezés és gyártás eredményeként akár 50 %-ot is meghaladó hazai hozzáadott érték érhető el, melynek további kiterjesztésére elkötelezettséget érzünk.

Másfél éves kemény munkával, 74 hazai cég több mint 220 dolgozójának (köztük 65 mérnök) közreműködésével elkészült a bázisjármű prototípusa, amely a Magyar Védelmi Ipar új fejezetét nyithatja (nem számoltuk ide a partnerek esetleges alvállalkozóit és a felhasznált alapanyagok és alkatrészek kereskedelme során foglalkoztatott munkaerőt). Közel 40 év után ismét hazai harcjármű gyártás folyhat, meghatározó alapeszközt biztosítva más hazai eszközgyártóknak is, termékeik integrálására, bemutatására.

 
 

"Rendkívül szűkös költségvetés mellett előkészítjük mindazon fejlesztéseket, amelyek katonai képességeink megőrzéséhez szükségesek. Ehhez elengedhetetlen a hazai hadiipar újjáélesztése, hogy a rendelkezésre álló pénzt magyar tervezésű, magyar munkahelyeken előállított, korszerű magyar fegyverekre és más eszközökre költhessük el.
Sokat végeztünk, de hatalmas munka vár még ránk. Ez a munka mostantól az Önöké is. Hívom Önöket, együtt dolgozzunk tovább!"

 
Hende Csaba – Honvédelmi Miniszter
2011. augusztus 20. Hősök tere – Ünnepélyes katonai tisztavatás
 
 
Respirátor zrt.
H-1097 Budapest, Illatos út 9.
Telefon: +36 (1) 280 6905
Fax: +36 (1) 280 5794
Email: info@respirator.hu
Web: www.respirator.hu
RESPIRATOR